TUYỂN DỤNG KIẾN TRÚC SƯ

MÔ TẢ CÔNG VIỆC: – Chủ nhiệm thiết kế kiến trúc ngoại thất, cảnh quan, quy hoạch– Là chủ nhiệm nhóm thiết kế, chịu trách nhiệm về kết quả thiết kế của nhóm.– Triển khai các dự án thiết kế sơ phác đến thiết kế kỹ thuật thi công;– Triển khai thực hiện bản vẽ…